Tomake Chai Official Song Ft. Tahsan & Kuhu (2016)

04-meghan-trainor-no.w529.h529

Tomake Chai Official Video Song Ft. Tahsan & Kuhu (2016)

Basic Info
Song Name: Tomake Chai
Singer : Tahsan & Kuhu Mannan
Lyricis : Sajjat Udhash
Tune & Music : Khayem Shanu Shondhi
Drama : Tomay Vebe Lekha
Cast : Tahsan & Tisha
Director : Imraul Rafat

Click Here To Download- 720p

Click Here To Download- 480p

Speak Your Mind